Incepe oricand

Derulare Proiect


Data sustinerii  

Poți mai mult decât îți imaginezi!

Valorifică talentul!

Talentul poate deschide perspective și lumi noi. Însă adesea considerăm că el este înnăscut și fie îl avem, fie nu. Noi, însă, credem că talentul este cel pe care fiecare om și-l poate crea. Este acea energie potențială care „doarme” în noi, așteptând să-și găsească o cale de exprimare. Iar ea nu ține cont de activitate, de profesie sau ocupaţie. De aceea, într-un domeniu care pentru mulți poate să pară rigid și lipsit de creativitate, cum este cel al instalațiilor în construcții, noi ne-am asumat misiunea de a încuraja descoperirea și hrănirea talentului, pentru a oferi şansa unei dezvoltări continue.

Iar la baza acestei misiuni, noi punem cunoașterea!

În sprijinul accesului la cunoaștere, ne angajăm pe deplin să dezvoltăm programe și proiecte care să integreze cu succes educația, știința și inovația. Vrem ca, astfel, oamenii să simtă satisfacția muncii făcute cu încredere și dăruire, reflectată în calitatea și performanțele pozitive obținute în activitate, care să contribuie permanent la dezvoltarea lor, a echipei, a organizației din care fac parte, cu impact direct în viața comunității și societate.

Derulare contract

După etapa de ofertare, în care am reușit să convingem clientul că suntem partenerul de care are nevoie pentru a-și realiza proiectul, intrăm în faza de contractare și stabilire a detaliilor de derulare.

Sunt multe aspecte esențiale de clarificat și agreat odată ajunși în acest punct, iar ele necesită cunoștințe tehnice, comerciale, juridice, pentru a asigura buna desfășurare a lucrărilor, dar mai ales pentru a consolida relația cu clientul.

Ce subiecte acoperim

Pasul 1: Cum studiem și formulăm contractul, astfel încât să respecte condițiile optime de desfășurare a proiectului pentru părțile implicate

                • Tipuri principale de contracte practicate în domeniu

                • Care sunt articolele de interes ce trebuie urmărite în derularea contractului

                • Ce înseamnă transmiterea responsabilității și care sunt limitele acesteia

                • Cum stabilim echipa de proiect și cum o prezentăm clientului

Pasul 2: Cum se derulează contractul conform termenelor și condițiilor agreate

            • Cum întocmim și urmărim Bugetul Proiectului, mijloace de verificare a respectării bugetului și optimizare a costurilor pentru                 evitarea depășirilor

                • Care sunt indicatorii de performanță, cum îi stabilim și atingem

                • Cum prezentăm soluțiile tehnice către client și cum aprobăm materialele și echipamentele care urmează să fie puse în operă

                • Ce înseamnă Graficul de Execuție, cine și cum îl implementează

                • Ce înseamnă drumul critic al proiectului și cum asigurăm continuitatea lui

            • Ce implică și cum gestionăm eventualele modificări de proiect și riscurile asociate acestora - Dispoziția de Șantier, Notificarea                 Contractuală, Adresa

Pasul 3: Cum se realizează decontarea și încasarea în cadrul unui proiect

                • Cum și când se realizează decontarea lucrărilor - Situația de Lucrări și documentele aferente

                • Cele mai frecvente template-uri pentru decontarea situațiilor de lucrări în funcție de tipul de contract agreat

                • Cum urmărim încasarea, cum colaborăm cu departamentul de Contabilitate atât intern cât și al clientului

Pasul 4: Cum se întocmește Cartea Construcției

                • Noțiuni de legislație și documentele cuprinse în Cartea Construcției

            • Ce înseamnă și cum se întocmesc Procesul Verbal de Calitate, Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor și Procesul                 Verbal de Recepție Finală, ce implică semnarea acestora, dar și lipsa lor

                • Motivele și momentul convocării Comisiei de Recepție

| În plus, mai învățăm: câteva metode de self-management și productivitate - stabilirea obiectivelor, arii cu rezultate și corelarea lor cu activitățile zilnice, organizare, prioritizare, delegare, to do list si relatia cu timpul.


Detalii de Organizare:

Cursul se desfășoară în perioada 04.07.2022 - 08.07.2022 între orele 15:00 - 18:00

                                                                             11.07.2022 - 15.07.2022 între orele 15:00 - 18:00

Datele la care se tine cursul

Cursul nu are evenimente in perioada urmatoare