Ofertare si Derulare Proiect

Incepe oricand

Ofertare si Derulare Proiect


Data sustinerii  

Poți mai mult decât îți imaginezi!

Valorifică talentul!

Talentul poate deschide perspective și lumi noi. Însă adesea considerăm că el este înnăscut și fie îl avem, fie nu. Noi, însă, credem că talentul este cel pe care fiecare om și-l poate crea. Este acea energie potențială care „doarme” în noi, așteptând să-și găsească o cale de exprimare. Iar ea nu ține cont de activitate, de profesie sau ocupaţie. De aceea, într-un domeniu care pentru mulți poate să pară rigid și lipsit de creativitate, cum este cel al instalațiilor în construcții, noi ne-am asumat misiunea de a încuraja descoperirea și hrănirea talentului, pentru a oferi şansa unei dezvoltări continue.

Iar la baza acestei misiuni, noi punem cunoașterea!

În sprijinul accesului la cunoaștere, ne angajăm pe deplin să dezvoltăm programe și proiecte care să integreze cu succes educația, știința și inovația. Vrem ca, astfel, oamenii să simtă satisfacția muncii făcute cu încredere și dăruire, reflectată în calitatea și performanțele pozitive obținute în activitate, care să contribuie permanent la dezvoltarea lor, a echipei, a organizației din care fac parte, cu impact direct în viața comunității și societate.

Ce înveți propriu-zis?

Ofertarea și derularea lucrărilor de instalații în construcții. Având un rol esențial în realizarea proiectelor de construcții, activitatea de ofertare și derulare a lucrărilor de instalații necesită cunoștințe și competențe specifice, care, în prezent, pot fi obținute doar prin practică, cu un consum de timp și eforturi semnificative.

Astfel, am înființat Academia de Instalații din dorința de a face posibilă, într-un mod structurat și rapid, specializarea în acest domeniu, pentru toți cei care vor să dobândească noi abilități și să se dezvolte profesional, fie să urmeze un program de calificare/recalificare, cât și pentru companiile de instalații în construcții care doresc să-și îmbunătățească performanța și rezultatele prin creșterea nivelului de pregătire a angajaților.

Scopul nostru este să oferim acces la o bază solidă de cunoștințe și instrumente practice, verificate prin experiența profesională, adaptate la realitatea și particularitățile industriei, care au aplicabilitate imediată în muncă.

Programa de studiu este organizată în 3 module - Ofertara Proiectului, Derularea Contractului și Achiziții -, parcurgerea ei integrală oferind posibilitatea de a obține certificatul de participare și absolvire emis sub egida Academiei de Instalații. 

MODULUL NR. 1 - Ofertare Proiect

Prima etapă în desfășurarea lucrărilor în construcții este cea de ofertare a proiectului. Importanța ei este crucială, deoarece de modul în care o gestionăm depinde însăși șansa de a realiza proiectul. În această etapă descoperim clientul și nevoile sale, construim relația cu acesta și vrem să-i oferim toate argumentele tehnice, financiare, emoționale, pentru a-i câștiga încrederea și a-l determina să ne aleagă pentru proiectul său.

Ce subiecte acoperim

Pasul 1: Cum abordăm o cerere de ofertă primită și care sunt principalii pași pe care trebuie să-i urmăm în relația cu potențialul client

• Ce înseamnă Client și cum îi identificăm nevoile

• Care sunt tipologiile de clienți și cum relaționăm cu fiecare dintre acestea

• Rolul personalizării, empatiei și emoțiilor în relația cu clientul

Pasul 2: Cum construim o ofertă tehnico-financiară care răspunde nevoilor și exigențelor clientului

• Cum analizăm cerințele clientului - Documentația Tehnică a Proiectului

• Prospectarea pieței

• Cine sunt partenerii noștri în proiect - furnizori, producători, subantreprenori

• Cum solicităm oferte de preț în piața de profil și cum selectăm partenerii

• Practici utile de follow-up și metode de a solicita sau oferi feedback

Pasul 3: Cum întocmim propunerea tehnico-financiară - Oferta - care ne asigură competitivitatea și șansele de succes

• Care sunt strategiile de preț si cost, cum stabilim adaosul și marja de profit

• Cum stabilim soluțiile tehnice astfel încât oferta să reprezinte un răspuns Conform

• Care sunt principalele criterii de atribuire - raportul Calitate-Preț

• Componentele care transformă o ofertă obișnuită într-una care vinde

• Principiile de bază ale ofertei consultative centrată pe client și nevoia acestuia

Pasul 4: Cum gestionăm întrevederile de clarificare, negociere și contractare, sau „Așezarea la masa clientului”

• Metode de susținere a ofertei, mijloace de prezentare a avantajelor și beneficiilor acesteia

• Cum tratăm și valorificăm obiecțiile clientului

• Cum și când acordăm Discount, cum îl negociem

• Care sunt semnalele de contractare și acțiunile necesare pentru a o concretiza

MODULUL NR. 2 - Derulare contract

Asa cum spuneam anterior, după etapa de ofertare, în care am reușit să convingem clientul că suntem partenerul de care are nevoie pentru a-și realiza proiectul, intrăm în faza de contractare și stabilire a detaliilor de derulare. Sunt multe aspecte esențiale de clarificat și agreat odată ajunși în acest punct, iar ele necesită cunoștințe tehnice, comerciale, juridice, pentru a asigura buna desfășurare a lucrărilor, dar mai ales pentru a consolida relația cu clientul.

Ce subiecte acoperim

Pasul 1: Cum studiem și formulăm contractul, astfel încât să respecte condițiile optime de desfășurare a proiectului pentru părțile implicate

• Tipuri principale de contracte practicate în domeniu

• Care sunt articolele de interes ce trebuie urmărite în derularea contractului

• Ce înseamnă transmiterea responsabilității și care sunt limitele acesteia

• Cum stabilim echipa de proiect și cum o prezentăm clientului Pasul 2: Cum se derulează contractul conform termenelor și condițiilor     agreate

Pasul 2: Cum se derulează contractul conform termenelor și condițiilor agreate

• Cum întocmim și urmărim Bugetul Proiectului, mijloace de verificare a respectării bugetului și optimizare a costurilor pentru evitarea     depășirilor

• Care sunt indicatorii de performanță, cum îi stabilim și atingem

• Cum prezentăm soluțiile tehnice către client și cum aprobăm materialele și echipamentele care urmează să fie puse în operă

• Ce înseamnă Graficul de Execuție, cine și cum îl implementează

• Ce înseamnă drumul critic al proiectului și cum asigurăm continuitatea lui

• Ce implică și cum gestionăm eventualele modificări de proiect și riscurile asociate acestora - Dispoziția de Șantier, Notificarea     Contractuală, Adresa

Pasul 3: Cum se realizează decontarea și încasarea în cadrul unui proiect

• Cum și când se realizează decontarea lucrărilor - Situația de Lucrări și documentele aferente

• Cele mai frecvente template-uri pentru decontarea situațiilor de lucrări în funcție de tipul de contract agreat

• Cum urmărim încasarea, cum colaborăm cu departamentul de Contabilitate atât intern cât și al clientului

Pasul 4: Cum se întocmește Cartea Construcției

• Noțiuni de legislație și documentele cuprinse în Cartea Construcției

• Ce înseamnă și cum se întocmesc Procesul Verbal de Calitate, Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor și Procesul Verbal     de Recepție Finală, ce implică semnarea acestora, dar și lipsa lor

• Motivele și momentul convocării Comisiei de Recepție

MODULUL NR. 3 - Achiziții

Procesul de achiziție este cheia succesului în atingerea indicatorilor economici de performanță stabiliți în cadrul unui proiect. Modul în care se desfășoară și implicațiile acestuia au o importanță majoră, deoarece se reflectă direct în rezultatele proiectului. Achizițiile contribuie la îndeplinirea a trei obiective principale urmărite de orice entitate în urma derulării proiectului: să înregistreze profit, să aducă know-how și să transforme clientul într-unul recurent.

Ce subiecte acoperim

Pasul 1: Cum se întocmește Fișa Limită a unui proiect

• Ce înseamnă, cum se întocmește și urmărește Fișa Limită a unui proiect

• Strategii de control și verificare pentru a elimina eventuale erori în achiziție

• Cum se urmăresc bugetele și contractele

• Tehnici de negociere a prețului

 Pasul 2: Cum se realizează Graficul de Livrări 

• Ce este și la ce ne ajută realizarea Graficului de Livrări

• Cum se întocmește și urmărește Graficul de Livrări

Pasul 3: Care sunt condițiile de realizare a procesului de achiziție

• De unde pleacă nevoia, cine lansează comanda

• Cum analizăm o comandă sau o solicitare de achiziție

• Cum și cine realizează confirmarea și urmărirea comenzii

• Cum corelăm termenul de livrare cu termenul de execuție

• Cele mai frecvente erori care apar în procesul de achiziție, gestionarea impactului lor asupra bugetului total al proiectului

• Cum facem follow-up și cum acordăm feedback

Pasul 4: Cum se finalizează procesul de achiziție

• Care sunt factorii care condiționează finalizarea procesului de achiziție

• Cum construim și menținem relația cu partenerii - furnizori, producători

• Documente necesare finalizării procesului de achiziție


| În plus, mai învățăm: metode de self-management și productivitate - stabilirea obiectivelor, arii cu rezultate și corelarea lor cu activitățile zilnice, organizare, prioritizare, matricea Important-Urgent, delegare, to do list și relația cu timpul.


Detalii de Organizare:

Cursul se desfășoară în perioada 05.09.2022 - 09.09.2022 între orele 15:00 -18:00

                                                                            16.09.2022 - 16.09.2022 între orele 15:00 -18:00  + practică și teme de casă

                                                                            19.09.2022 - 23.09.2022 între orele 15:00 -18:00
                                                                            26.09.2022 - 30.09.2022 între orele 15:00 -18:00  +  practică si examinare finala                                                             

Datele la care se tine cursul

Cursul nu are evenimente in perioada urmatoare