Egalitatea de sanse. Prevenirea hartuirii la locul de munca.

Incepe oricand

Egalitatea de sanse. Prevenirea hartuirii la locul de munca.

Succesul se întâmplă în echipă, fie ea și din doi oameni. Ba mai mult, lucrul în echipă face parte din viața de zi cu zi. Echipele (și orice colaborare non-echipă) se bazează pe oameni diverși prin educație, experiență, obiceiuri, culoare, sex și multe altele. Scopul final al oricărei inițiative de formare pentru performanță include un capitol dedicat susținerii egalității organizaționale și a diversității. Aceste informații contribuie la realizarea unui sistem de angajare caracterizat prin egalitate, a unui mediu de lucru armonios, care să maximizeze oportunitatea și capacitatea tuturor de a-și atinge potențialul și de a contribui la succesul organizațional și individual.

Obiectivul de formare este de a oferi participanților oportunitatea de a dobândi cunoștințe și de a crește conștientizarea, de a reflecta asupra atitudinilor lor, de a-și dezvolta abilitățile și de a adapta (la context și colaboratori) procesele și comportamentul organizațional și individual, acolo unde este necesar.


Obiective curs

Acest curs își propune să ajute participanții:

 • Să formeze o echipă diversă,
 • Să susțină membrii echipei punând în valoare caracteristicile sale,
 • Să colaboreze cu parteneri indiferent de proveniență acestora naționalitate, religie etc.
 • Să identifice situații de posibilă discriminare astfel încât să prevină sau să corecteze,
 • Să gestioneze situațiile de criză având cauză discriminarea.


Ce vei face?

Dacă diversitatea umană se limitează la câteva criterii (vezi tipologii discriminare din structură curs), lumea animalelor dintr-o pădure este cu mult mai diversă. Prin joc de rol, studii de caz (inspirate din experiență cât și din spețe), participanții la curs vor învață principiile de lucru pentru susținerea egalității.


Structura curs

 1. Egalitatea - prin prisma filozofiei și a legislației. Care sunt drepturile și responsabilitățile tale?
 2. Tipologie discriminare: dizabilități, rasă, sex, religie, vârsta, naționalitate/ regiune, culoare, educație, aspect fizic, sănătate și altele.
 3. Forme de manifestare a discriminării: la angajare, lucru în echipă, promovare, colaborare cu partenerii, încetarea colaborării.
 4. Discriminare vs. Hărțuire. Metode de identificare.
 5. Comportamente și metode care cultivă egalitatea. Înlăturarea barierelor mentale în echipă. Studii de caz.
 6. Dezvoltarea de procese organizaționale pentru prevenirea discriminării. Se va porni de la o analiză a riscurilor actuale astfel încât să se identice soluțiile de prevenție. Va fi însoțit de exemple de bune practici.
 7. Depunerea și tratarea plângerilor de discriminare.
 8. Echilibru în egalitate. Rezolvarea unor situații practice.

Durata curs

8 ore în sesiuni de cate 90 min.

Datele la care se tine cursul

Cursul nu are evenimente in perioada urmatoare