Lean Six Sigma Green Belt

Incepe oricand

Lean Six Sigma Green Belt


Data sustinerii   3-4 & 9-11 Februarie 2024

OBIECTIV

Prin prezentari interactive, exercitii practice, activitati de grup, simulari si exemple concrete acest curs isi propune o intelegere aprofundata si corecta a elementelor fundamentale si a principiilor de baza ale metodologiei Lean Six Sigma. La finalul cursului participantii vor fi in masura sa: Inteleaga si sa explice beneficiile metodologiei Lean Six Sigma si a abordarii structurate pe etape DMAIC Aplice principiile de baza ale metodologiei, precum si instrumentele aferente fiecarei etape Propuna, demareze si conduca cu succes proiecte concrete de optimizare a unor procese.


CONTINUTUL CURSULUI

Cursul are ca obiectiv transferul de competente pentru insusirea cunostintelor teoretice de baza si generale initiale, precum si a competentelor generale si specifice referitoare la:

 • managementul proceselor (organizarea locului de munca, identificarea tendintelor de variatia a procesului si a cerintelor clientului, proiectarea metodelor de analiza si imbunatatire a procesului, imbunatatirea procesului, dezvoltarea sistemului intern de imbunatatire continua a proceselor)
 • competentele fundamentale: dezvoltare personala continua, rezolvarea problemelor, comunicarea informatiilor necesare pentru imbunatatirea proceselor.
 • identificarea oportunitatilor de ameliorare a proceselor in cadrul propriilor organizatii utilizarea unui vocabular comun (standard) propriu metodologiei Lean Six Sigma si
 • intelegerea principiilor fundamentale ale abordarii DMAIC, cu scopul de a contribui la rezolvarea problemelor si la ameliorarea proceselor.
 • lucrul in echipa, utilizind principalele instrumente ale metodologiei Lean Six Sigma.

Principalele activitati din cadrul simularii procesului tranzactional sunt:

 • Identificarea principiilor abordarii DMAIC si ale metodologiei Lean Six Sigma precum si a principalelor instrumente de baza ale acesteia, in concordanta cu Standardele ISO 13053-1/2011 si ISO 13053-2/2011 si respectând continutul curiculei recomandate de catre International Association for Six Sigma Certification (IASSC)
 • Elemente de minimizare a rezistentei la schimbare si de comunicare eficienta in cadrul echipei
 • Evidentierea, in fiecare faza a metodologiei, a celor mai importante instrumente utilizate:

1) Definire a) Initiere in Six Sigma

 • Semnificatia Six Sigma
 • Istoric Six Sigma & Imbunatatire Continua
 • Livrabile ale unui Proiect Six Sigma
 • Strategii de Rezolvare a Problemelor Y = f(x)
 • Vocea Clientului, Afecerii si Angajatilor Employee
 • Roluri si responsabilitati Six Sigma

b) Fundamentele Six Sigma

 • Definirea unui Proces
 • Caracteristici Critice pentru Calitate (CTQ)
 • Costul Slabei Calitati (COPQ)
 • Analiza Pareto (regula 80:20)
 • Metrice Six Sigma de Baza, incluzând DPU, DPMO, FTY, RTY Durata Ciclului, 

c) Selectarea Proiectelor Six Sigma

 • Intocmirea Cazului de Afaceri si a Diagramei Proiectului
 • Identificarea Metricelor Proiectului
 • Evaluarea Financiara si Captarea Beneficiilor

d) Organizatia Lean

 • Intelegerea Lean
 • Istoricul Lean 
 • Lean & Six Sigma
 • Cele sapte elemente ale risipei: Supraproductia, Corectarea, Stocurile, Miscarea, Supraprocesarea, Transportul, Asteptarea.
 • 5S: Curata, Sorteaza, Ordoneaza, Standardizeaza, Sustine

2) Masurare

a) Definirea Procesului

 • Diagrama Cauza & Efect/ Fishbone
 • Maparea Procesului, SIPOC, Harta Fluxului Valorii
 • X-Y Diagrame X+Y
 • Analiya Modurilor de Esuare si a Efectelor Acestora (FMEA)

b) Statistici Six Sigma

 • Statistici de Baza
 • Statistici Descriptive
 • Distributii Normale si Normalitate 
 • Analiza Grafica

c) Analiza Sistemului de Masura (MSA)

 • Precizie si Exactitate
 • ii) Deviatie, Liniaritate & Stabilitate
 • Gage Repeatabilitate & Reproductibilitate
 • MSA pentru Variabile si Atributive

d) Capabilitatea Procesului

 • Analiza Capabilitatii
 • Conceptul de Stabilitate 
 • Capabilitate pentru Date Atributive si Discrete
 • Tehnici de Monitorizare

3) Analiza

a) Forme de Variatie

 • Analiya Multi-vari
 • Clase de Distributie

b) Statistica Inferentiala

 • Intelegera Inductiei
 • Tehnici de Esantionare
 • Teorema Limitei Centrale

c) Testarea Ipotezelor

 • Concepte Generale si Scopul Testarii Ipotezelor
 • Seminificatie: Practic vs. Statistic
 • Riscuri; Alpha & Beta
 • Tipuri de Testare a Ipotezelor

d) Testarea Ipotezelor cu Date Normale

 • 1 & 2 sample t-tests
 • 1 sample variance
 • One Way ANOVA: Incluzând Test pentru Variatie Egala, Testarea Normalitatii, Calculul Marimii Esantionului, efectuarea testelor si interpretarea rezultatelor

e) Testarea Ipotezelor cu Date Non-Normale

 • Mann-Whitney
 • Kruskal-Wallis
 • Mood’s Median 
 • Friedman
 • 1 Sample Sign
 • 1 Sample Wilcoxon 
 • One and Two Sample Proportion
 • Chi-Squared (Contingency Tables): Incluzând Test pentru Variatie Egala, Testarea Normalitatii, Calculul Marimii Esantionului, efectuarea testelor si interpretarea rezultatelor

4) Imbunatatire

a) Regresie Liniara Simpla 

 • Corelatii
 • Ecuatii de Regresie
 • Analiza Reziduala

b) Regresie Liniara Multipla

 • Regresie Non-Liniara
 • Regresie Liniara Multipla 
 • Intervale de Incredere si Predictie
 • Analiza Reziduala
 • Transformari de Date, Box Cox

5) Control

a) Controale Lean

 • Metode de Control pentru 5S
 • Kanban
 • Poka-Yoke (Mistake Proofing)

b) Controlul Statistic al Proceselor (SPC)

 • Colectarea Datelor pentru SPC
 • I-MR Chart
 • Xbar-R Chart
 • U Chart
 • P Chart
 • NP Chart 
 • X-S chart
 • CumSum Chart
 • EWMA Chart
 • Structura unui Control Chart

c) Planuri de Control Six Sigma

 • Analiza Cost/Beneficiu 
 • Elemente ala Planului de Control
 • Elemente ala Planului de Raspuns

DURATA CURSULUI

 • Cursul va avea o durata de 56 ore, desfasurandu-se pe parcursul a 5 zile, cu pauze intre sesiuni conform agendei:
 • 35 de ore in clasa, structurate pe o perioada de 1 luna de zile.
 • Ca parte din programul de studiu, este necesar sa parcurgeti trainingul online/mentorat impreuna cu trainerii CODECS, cu un numar minim de 20 ore.
 • o sesiune de 1h (sub forma one:one impreuna cu trainerii CODECS)
 • *Durata poate fi ajustata daca ati parcurs in prealabil trainingul de Yellow Belt.
 • *De asemenea, durata poate fi ajustata daca in prealabil ati participat la workshopurile gratuite organizate lunar pe tema Six Sigma. Pentru ca transferul informatiilor sa se realizeze intr-un mod eficient, numarul maxim va fi de 8 participanti

CERTIFICARE Participantilor li se acorda certificate de participare CODECS. CODECS va asigura suport in vederea sustinerii certificarii IASSC - International Association for Six Sigma Certification

OBSERVATII

Datele de sustinere pot varia, stabilindu-se de comun acord cu participantii


Conditii de rambursare:

Acest eveniment este nerambursabil

Datele la care se tine cursul
Data 03 feb 2024 09:00 Pret
3549 lei
Localitate București
Nr bilete
Disponibilitate