Managementul Riscului in Proiecte

Incepe oricand

Managementul Riscului in Proiecte

REDUCEŢI INCERTITUDINEA DIN PR0IECTE

Toate proiectele au un anumit nivel de risc. Analiza riscurilor pe parcursul proiectului, este esenţiala pentru pentru a identifica riscurile, a evalua si a gestiona aceste riscuri in cadrul proiectului.

OBIECTIVE/BENEFICII

La sfarsitul acestui training, participanţii vor fi capabili sa facă cu succes managementul riscurilor de proiect prin:

 • Utilizarea celor mai eficiene metode, instrumente si tehnici de managementul riscurilor Identificarea riscurilor cu impact negativ si pozitiv (oportunitati) si estimarea impactului lor in derularea proiectului
 • Elaborarea strategiilor de răspuns la riscurile cu impact negativ si pozitiv
 • Aplicarea metodelor de analiza riscurilor (calitativ si cantitativ) pentru evaluarea si prioritizarea riscurilor de proiect
 • Evaluarea impactului riscurilor din punct de vedere timp (întârzieri) si bani (costuri suplimentare) folosind metode de analiza cantitativa (Expected Monetary Value)
 • Controlul riscurilor multiple din proiect
 • Elaborarea planului de proiect in funcţie de riscurile identificate. Integrarea riscurilor si a efectelor lor in planificarea proiectului

STANDARDE SI EXAMENE DE CERTIFICARE

 • Cursul este aliniat la standardul “Project Management Body of Knowledge” (PMBOK) elaborat de Project Management Institute (PMI).
 • Cursul ajuta participanţii sa se pregătească in vederea obţinerii certificărilor PMI.
 • Cursul este eligibil pentru examenele de certificare internaţionala PMI: RMP

STRUCTURA SI DURATA PROGRAM

 • Durata programului este de 2 zile per grupa de cursanti.
 • O zi de training contine 6 ore de lucru efectiv, dispuse in 4 sesiuni de 1 ½ h.

OBSERVATII

Datele de sustinere pot varia, stabilindu-se de comun acord cu participantii


Datele la care se tine cursul

Cursul nu are evenimente in perioada urmatoare