Managementul Riscului in Proiecte

Incepe oricand

Managementul Riscului in Proiecte


Data sustinerii   17-18/07/21 09:00 - 17:00

REDUCEŢI INCERTITUDINEA DIN PR0IECTE

Toate proiectele au un anumit nivel de risc. Analiza riscurilor pe parcursul proiectului, este esenţiala pentru pentru a identifica riscurile, a evalua si a gestiona aceste riscuri in cadrul proiectului.

OBIECTIVE/BENEFICII

La sfarsitul acestui training, participanţii vor fi capabili sa facă cu succes managementul riscurilor de proiect prin:

 • Utilizarea celor mai eficiene metode, instrumente si tehnici de managementul riscurilor Identificarea riscurilor cu impact negativ si pozitiv (oportunitati) si estimarea impactului lor in derularea proiectului
 • Elaborarea strategiilor de răspuns la riscurile cu impact negativ si pozitiv
 • Aplicarea metodelor de analiza riscurilor (calitativ si cantitativ) pentru evaluarea si prioritizarea riscurilor de proiect
 • Evaluarea impactului riscurilor din punct de vedere timp (întârzieri) si bani (costuri suplimentare) folosind metode de analiza cantitativa (Expected Monetary Value)
 • Controlul riscurilor multiple din proiect
 • Elaborarea planului de proiect in funcţie de riscurile identificate. Integrarea riscurilor si a efectelor lor in planificarea proiectului

STANDARDE SI EXAMENE DE CERTIFICARE

 • Cursul este aliniat la standardul “Project Management Body of Knowledge” (PMBOK) elaborat de Project Management Institute (PMI).
 • Cursul ajuta participanţii sa se pregătească in vederea obţinerii certificărilor PMI.
 • Cursul este eligibil pentru examenele de certificare internaţionala PMI: RMP

STRUCTURA SI DURATA PROGRAM

 • Durata programului este de 2 zile per grupa de cursanti.
 • O zi de training contine 6 ore de lucru efectiv, dispuse in 4 sesiuni de 1 ½ h.

Conditii de rambursare:

Acest eveniment este nerambursabil

Datele la care se tine cursul
Data 17-18/07/21 09:00 - 17:00 Localitate București
Nr bilete
Disponibilitate