Termene si conditii

 

Termene și condiții Membru

 

Cuprins:

Preambul

0.      Definiții

1.      Scopul și natura serviciului Lunif.com

2.      Verificarea Trainerilor și a Membrilor

3.      Training-ul

4.      Co-Traineri

5.      Preţuri

6.      Plăți și facturare

7.      Deteriorare, pierdere, retipărire

8.      Echivalarea Prețurilor

9.      Prevenirea spălării banilor

10.        Modificări, anulari, retururi, deficiente organizatorice

11.        Revânzarea biletelor

12.        Activități interzise și penalități

13.        Sugestii și reclamații

14.        Clasament, program preferențial, stele, evaluare și comentariile clienților

15.        Încetarea contractului

16.        Limitarea răspunderii

17.        Drepturi de proprietate intelectuală.

18.        Notificări și comunicare.

19.        Legea aplicabilă, jurisdicția și soluționarea litigiilor

 

Preambul

Citiți cu atenție aceste Termene și Condiții deoarece au valoare contractuală și conțin informații importante despre drepturile legale și obligațiile dumneavoastră. Aceste termene și condiții, care pot fi amendate din când în când, se aplică direct sau indirect (prin distribuitori) tuturor serviciilor noastre disponibile online, prin e-mail sau telefon. Prin accesarea, căutarea și utilizarea website-ului nostru, numit în continuare ˝Platformă˝, și/sau prin efectuarea unei rezervări, confirmați și sunteți de acord că ați citit, înțeles și ați fost de acord cu toate termenele și condițiile precizate mai jos (inclusiv declarația de confidențialitate).

Lunif.com își rezervă dreptul de a modifica aceste Termene și Condiții în orice moment, în conformitate cu această dispoziție. Dacă apar modificări, vom afișa Termenele și Condițiile revizuite pe Platformă și vom actualiza data ultimei actualizări în partea de sus a acestui contract. De asemenea, vă vom informa cu privire la modificări prin e-mail cu cel puțin treizeci (30) de zile calendaristice înainte de data la care acestea vor intra în vigoare. Dacă nu sunteți de acord cu revizuirile, puteți solicita încetarea acestui contract cu efect imediat. Vă vom informa despre dreptul dumneavoastră de a rezilia contractul în e-mailul de notificare. Dacă nu solicitați încetarea prezentului Contract înainte de data intrării în vigoare a Termenelor și Condițiilor revizuite, accesul și utilizarea Platformei Lunif.com vor constitui acceptul revizuirilor.

Aceste pagini, conținutul și infrastructura acestora și serviciul de rezervări online oferite pe aceste pagini și prin acest website sunt în proprietatea, operate și furnizate de Committed to Upgrade SRL, cu sediul în București, str. Caloian Județul nr. 8, bl.D19a, ap.7, sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/10789/2016, cod de înregistrare fiscală 36418692.

Relația contractuală (B2B) pe care o avem cu Trainerii este guvernată de termene și condiții separate.

Serviciile Lunif.com nu sunt destinate utilizării de către copiii cu vârsta sub 18 ani, astfel că, dacă ai sub 18 ani, te rugăm să nu utilizezi serviciile de pe Platformă și să nu ne furnizezi informațiile tale personale. în situația în care descoperim că în baza noastră de date există astfel de informații, atunci, în măsura în care legea solicită, vom șterge aceste informații din evidenţele noastre.

 

0. Definiții

"Lunif.com", "noi", "nostru" înseamnă Committed to Upgrade SRL, o societate cu răspundere limitată înregistrată conform legislației din România și având sediul social la adresa Str. Caloian Județul nr.8, sc.1, et.2, ap.7, sector, 3 București.

"Platformă" înseamnă website-ul și aplicațiile pe care serviciile noastre sunt disponibile, deținute, controlate, administrate, menținute și/sau găzduite de către Lunif.com.

"Trainer" înseamnă profesorul, formatorul, antrenorul, instructorul, organizatorul profesional de traininguri și evenimente de educație (ex. Cursuri, conferințe, workshopuri, traininguri etc.).

Co-Trainer” este un Trainer care, prin intermediul platformei, a acceptat invitația altui Trainer de a susține un Training împreună.

Membru” înseamnă persoana care rezervă, cumpără, plătește, participă la "Training-uri" prin intermediul Platformei, sau folosește (ex. consultă, caută, etc.) Platforma.

"Training" înseamnă diverse produse și servicii de educație (ex. cursuri, workshopuri, conferințe, activități de învățare non-formală și alte evenimente cu scop de învățare) care pot fi comandate, obținute, achiziționate, plătite, închiriate, rezervate, combinate sau consumate de către Membri de la Trainer.

Bilet” înseamnă plata rezervării efectuată pentru a participa la un training.

"Rezervare" înseamnă comandarea unui serviciu de training, cu obligația de a efectua plata în termen de 7 zile calendaristice. După expirarea termenului de plată, rezervarea va fi anulată în situația în care plata nu a fost achitată, fără niciun fel de alte obligații față de Membrul care a efectuat Rezervarea.

"Serviciu de marketing" se referă la utilizarea facilitaților Platformei, așa cum sunt oferite sau făcute posibile de către Lunif.com, pentru a vinde, promova și facilita achiziționarea, comandarea, plata sau rezervarea Trainingurilor.

Split payment” este termenul financiar pentru actul de divizare a unei sume unice și complete în două sau mai multe plăți.”

Mailbombing” înseamnă trimiterea a cel puțin 100 de mesaje la adresa de e-mail a unei persoane. Bombardarea prin subscriere automată la zeci sau sute de liste de corespondență electronică, fiecare trimițând mai multe mesaje zilnic.

„Scrape” înseamnă diverse metode utilizate pentru colectarea informațiilor de pe Internet. În general, acest lucru este realizat cu un software care simulează navigarea umană, pe web, pentru a colecta biți de informații specifice de pe diferite site-uri web. Cei care utilizează aceste programe, colectează date pentru a le vinde altor utilizatori sau pentru a le folosi în scopuri promoționale pe un site web. Web scraping se mai numește, de asemenea, web data extraction, screen scraping sau web harvesting.

Informații Confidențiale” înseamnă orice informație privitoare la secrete profesionale, condițiile colaborării dintre Lunif.com și Trainer, și orice alte informații aparținând oricărei Părți, inclusiv, dar fără a se limita la, descoperiri, idei, concepte, know-how, procedee tehnice, proiecte, specificații, desene, poze, planșe, schițe, planuri, diagrame, machete, modele industriale, scheme logice, scheme ale proceselor tehnologice, programe de calculator şi mobil, documente de licitație, planuri strategice, planuri de dezvoltare, acoperire teritorială, planuri de marketing/financiare/de afaceri, comisioane, rapoarte de activitate, facturi, fișe de cont, fișe analitice, balanțe, bilanțuri, jurnal de vânzări, chitanțe, balanțe sintetice sau analitice, foi de vărsământ și orice alte documente contabile, propuneri de planuri tarifare, contracte, antecontracte şi/sau formele intermediare ale contractelor, antecontractelor, oferte comerciale sau propuneri de afaceri (indiferent de denumirea lor) şi/sau formele intermediare ale ofertelor sau propunerilor de afaceri (indiferent de denumirea lor), inclusiv cele aparținând angajaților, clienților sau Trainerilor sau părții care furnizează informațiile, precum și orice alte informații tehnice, financiare sau de afaceri, grafice sau alte informații ale acestor persoane dezvăluite în scris, verbal, sau sub orice altă formă tangibilă, de către deținătorul informațiilor de acest gen, indiferent dacă informațiile astfel transmise poartă sau nu mențiunea expresă "informații confidențiale" sau "informații proprietate exclusivă”.

Spălarea banilor” - infracțiunea prevăzută de Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.

 

1. Scopul și natura serviciului Lunif.com

1.1. Platforma Lunif.com este un spațiu online care permite:

       1.1.1. Membrilor să descopere, să caute, să comande, să rezerve, să achiziționeze, să anuleze pe Platforma bilete/ rezervări pentru o gama variată de Traininguri şi/sau abonamente la Traininguri.

            1.1.2. Trainerilor să vândă, să promoveze, să ofere spre achiziționare/rezervare și să anuleze Traininguri.

1.2. Din momentul în care căutați un Training pe Platformă, noi acționăm numai ca un intermediar între dumneavoastră și Trainer, transmițând detaliile Trainingului către Membru printr-un e-mail de confirmare, pentru și în numele Trainerului.

1.3. Lunif.com nu (re)vinde niciun produs sau serviciu (de training).

1.4. Trainerii care își postează Trainingul pe platforma Lunif.com sunt exclusiv responsabili pentru actualizarea informațiilor referitoare la prețuri, disponibilitate, politici, condiții și alte informații relevante. Lunif.com nu verifică și nu garantează că toate informațiile sunt exacte, complete sau corecte. Nu vom fi răspunzători pentru erori, informații inexacte sau neadevărate, înșelătorie, netransmiterea informațiilor care se află în responsabilitatea Trainerului.

1.5. Prin utilizarea Platformei vă exprimați consimțământul și vă obligați să respectați toate mențiunile acestui contract (Termene și condiții).

1.6. Conținutul și software-ul de pe această Platformă sunt proprietatea exclusivă Lunif.com și sunt protejate de legile din România și legile internaționale de copyright. Orice încercare frauduloasă de copiere/modificare/descărcare va fi pedepsită conform legilor în vigoare.

 

2. Verificarea Trainerilor și a Membrilor

2.1. Lunif.com nu permite părților neprofesionale să promoveze sau să-şi vândă produsele prin intermediul Platformei.

2.2. Trainerii sunt acceptați în Platformă sub rezerva anumitor condiții sau cerințe, cum ar fi, dar fără a se limita la: finalizarea unui proces de verificare a entității juridice sub care acesta operează, îndeplinirea anumitor criterii de eligibilitate, crearea unui cont activ pe Mobilpay, îndeplinirea criteriilor de calitate prin evaluările făcute de Membrii.

2.3. Verificarea utilizatorilor pe Internet, atât a Membrilor cât și a Trainerilor, este dificilă și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru confirmarea identității acestora. În ciuda celor de mai sus, pentru scopuri de transparență și prevenire a fraudei și conform legilor aplicabile, putem, dar nu avem obligația de a cere membrilor să furnizeze o formă de identificare guvernamentală (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletinul de identitate, sau, după caz pașaportul, aflate în termen de valabilitate), sau alte informații care să servească acestui scop.

2.4. Membrul se obligă să furnizeze informații exacte, actuale și complete în timpul procesului de înregistrare și pe durata folosirii Platformei și să păstreze în permanență informațiile contului Lunif.com actualizate.

2.5. Membrul nu poate înregistra mai mult de un cont pe Platformă, cu excepția situației în care Lunif.com autorizează în prealabil și în mod expres acest lucru. Membrul nu poate să aloce sau să transfere contul unei alte părți.

2.6. Pentru ca membrul să poată utiliza unele dintre serviciile noastre are nevoie de un cont pe Platformă, identificabil printr-o adresă de e-mail confirmată. Pentru a proteja contul, Membrul trebuie să păstreze parola confidențială. Membrul este responsabil pentru activitatea care se întâmplă, pe sau prin contul său. Recomandăm ca Membrul să nu utilizeze aceeași parolă pe aplicații terțe. Dacă Membrul află despre orice utilizare neautorizată a parolei sau a contului, acesta este rugat să sesizeze Lunif.com prin formularul de contact.

2.7. Crearea unui cont de Membru poate fi refuzată de noi dacă:

         2.7.1. Membrul nu a împlinit vârsta de 18 ani.

         2.7.2. Membrul a beneficiat anterior de un cont de membru care a fost dezactivat pentru încălcarea Termenilor și Condițiilor.

 

3. Training-ul

3.1. Platforma permite Trainerului crearea de Traininguri conținând câmpuri obligatorii (cum ar fi: nume, preț, descriere) și neobligatorii (cum ar fi: detalii de rambursare).

3.2. Evenimentele sunt detaliile logistice ale unui Training și conțin locație, dată și oră și alte informații relevante.

3.3. Atunci când Trainerul creează un Training sau un eveniment pe Platformă, acesta este obligat să:

         3.3.1. furnizeze informații complete și exacte despre Training (cum ar fi, dar fără a se limita la: descriere, locație, preț, perioada de desfășurare, condiții de rambursare etc.);

         3.3.2. dezvăluie toate deficiențele, restricțiile și cerințele care se aplică (cum ar fi, dar fără a se limita la: cerințele minime de vârstă, competență sau experiență);

         3.3.3. furnizeze orice alte informații pertinente pentru înscrierea și participarea Membrului;

         3.3.4. păstreze, în permanență, informațiile de înregistrare ale Trainingului actualizate.

3.4. Orice termene și condiții incluse în descrierea Trainingului, în special în legătură cu anulări și tarife, vor fi în concordanță cu aceste termene și condiții.

3.5. Lunif.com nu este responsabil de prezentarea incorectă sau incompletă a unui Training. Întreaga responsabilitate revenindu-i Trainerului.

3.6. Desfășurarea Training-ului poate avea loc într-o locație fizică, online sau la o locație agreată de comun acord cu Membrul.

         3.6.1. În cazul unui Training desfășurat într-o locație fizică, Trainer-ul are obligația de a furniza informaţii corecte și detaliate despre locaţie astfel încât să fie ușor de găsit de către Membri. Trainerul este responsabil de condițiile de desfășurare ale Training-ului precum și de conformitatea locației cu cerințele prevăzute de normele în vigoare referitoare, inclusiv dar fără a se limita la, apărarea împotriva incendiilor, sănătatea publică, etc.

         3.6.2. În cazul unui Training online trainerul are obligația de a furniza detaliile de conectare la Training online odată cu factura.

3.7. Trainer-ul are dreptul să anuleze sau să modifice data, locația sau ora unui Training, având obligația de a informa Membrii participanți în mod corespunzător, cu cel puțin 7 zile înainte de data evenimentului. În cazul în care un Training a fost anulat, mutat într-o altă localitate sau i s-a schimbat data/ora de desfășurare, Membrul are dreptul să ceară înapoi contravaloarea biletului/rezervării. Returnarea contravalorii cade în sarcina Trainerului și se va face direct sau prin intermediul Lunif.com.

3.8. Trainerul este singurul responsabil de asigurarea calității serviciilor prestate pe perioada Training-urilor precum și în perioada ante sau post mergătoare Training-ului.

3.9. Membrul are dreptul de a participa la Training-ul achiziționat prin intermediul Platformei și nu-i poate fi refuzată participarea de către un Trainer.

3.10. Trainerul are obligația de a accepta participarea la Training a tuturor Membrilor care au achiziționat un bilet/rezervare prin intermediul platformei.

3.11. Pentru Training-urile desfășurate în aer liber, în cazul în care vremea reprezintă un risc pentru siguranța Membrilor sau dacă împiedică Trainerul să efectueze un serviciu care are loc în principal în aer liber, Trainer-ul poate anula Training-ul, inclusiv în ziua Training-ului. Anularea în aceste condiții nu exclude obligația de returnare a contravalorii biletului/rezervării.

3.12. Trainer-ul poate anula Training-ul, dacă există alte condiții care l-ar împiedica, în mod vădit, să livreze Training-ul în siguranță, inclusiv în ziua Training-ului. Anularea în aceste condiții nu exclude obligația de returnare a contravalorii biletului/rezervării.

3.13. În anumite circumstanțe, Lunif.com poate decide, la propria discreție, să anuleze o rezervare/un bilet și să inițieze restituiri și plăți corespunzătoare. Aceasta se aplică în cazul în care Lunif.com consideră, cu bună credință, luând în considerare interesele legitime ale ambelor părților, că acest lucru este necesar pentru a evita un prejudiciu semnificativ adus Lunif.com, Membrilor, Trainerilor sau pentru oricare dintre motivele expuse în aceste Termene și condiții.

3.14. Membrul este de acord că unele evenimente pot avea un risc inerent (de exemplu risc de îmbolnăvire, vătămare corporală, invaliditate sau deces), iar prin participarea la astfel de servicii, alegeți să vă asumați aceste riscuri în mod voluntar. Membrul își asumă întreaga responsabilitate pentru alegerile pe care le face înainte, în timpul și după participarea la training. Dacă Membrul participă însoțit de un minor, este singurul responsabil pentru supravegherea minorului pe toată durata trainingului și, în măsura maximă permisă de lege, sunteți de acord că Lunif.com este exonerat de orice obligație și pretenție care apare în orice fel din orice vătămare, moarte sau pierdere.

3.15. Afișarea rezultatelor căutării pe platformă variază și depinde de mai mulți de factori, cum ar fi, și fără a se limita la, parametrii și preferințele căutării, disponibilitatea locurilor, perioada selectată, istoricul anulărilor, evaluări, cuvinte cheie etc.

3.16. Pe toată durata trainingului Membrul aderă la termenele, condițiile și instrucțiunile Trainer-ului listate în Training.

3.17. Nu puteți aduce invitați la un Training, cu excepția cazului în care o astfel de persoană a fost adăugată de dumneavoastră, ca și cursant, în timpul procesului de achiziție de pe Platformă.

3.18. Un bilet permite accesul unei singure persoane la eveniment. Nu înstrăinați biletele în forma lor electronică sau fizică și nu trimiteți către alte persoane mesajele de e-mail prin intermediul cărora au fost trimise biletele achiziționate către Membru. În cazul în care se constată că mai multe persoane prezintă bilete (copii ale aceluiași bilet sau bilete diferite) cu același cod/număr de rezervare, doar prima persoană (primul venit) are acces la eveniment. Noi și Trainerii ne rezervăm dreptul de a reține celelalte bilete care prezintă un cod deja verificat/scanat și datele celor care le prezintă pentru a le transmite autorităților. Noi și Trainerii nu vom oferi daune celor care prezintă bilete care nu sunt valide sau bilete ale căror coduri au fost verificate/scanate în prealabil și care au permis accesul unei alte persoane la eveniment.

3.19. Membrul va consulta cu atenție descrierea evenimentului și a recenziilor asociate înainte de achiziție/rezervare pentru a se asigura că participanții la training îndeplinesc condițiile premergătoare Training-ului: vârstă minimă, competență, condiție fizică sau alte cerințe specificate în descrierea Training-ului. Membrul are obligația de a informa Trainer-ul cu privire la orice condiție medicală, condiție fizică sau la alte circumstanțe care ar putea afecta capacitatea sa și a oricărui terţ, de a participa la Training. Membrul este responsabil pentru identificarea, înțelegerea și respectarea tuturor legilor, regulilor și regulamentelor care se aplică participării la eveniment.

 

4. Co-Traineri

4.1. Trainer-ul poate invita alți Traineri din platformă, să participe ca Co-Traineri la propriul Training. Co-Trainerii vor apărea în detaliile Training-ului după ce invitația a fost acceptată.

4.2. În cazul în care un Co-Trainer nu va mai participa la un anumit Training care a fost deja creat, Trainer-ul este obligat, la solicitarea Membrilor care au achiziționat un bilet/o rezervare înainte de modificare, să ramburseze contravaloarea acestuia.

4.3. Trainer-ul și Co-Trainerii vor fi evaluați separat de către Membri. Recenziile și evaluările acordate Training-ului și Trainer-ului pot fi afectate de comportamentul și performanța unui Co-Trainer.

 

5. Preţuri

5.1. Toate preţurile pentru Training-ul oferit de Trainer vor fi afișate incluzând TVA, taxe de vânzare și alte taxe.

5.2. Trainer-ul este singurul responsabil pentru stabilirea unui preț (inclusiv orice eventuale taxe, dacă este cazul) pentru Training. Odată ce un Membru solicită o rezervare, Trainerul nu poate solicita un preț mai mare decât cel afișat în solicitarea de rezervare.

5.3. Prețurile biletelor sunt per persoană sau per grup și sunt valide în funcție de valabilitatea sau data indicată pe bilet, dacă este aplicabil.

5.4. Avem cele mai mici preţuri. Trainer-ul se obligă să nu vândă direct, sau prin intermediul terților, Training-ul listat pe Platformă, cu aceleași condiții, la un preț mai mic decât cel afișat pe Platforma Lunif.com. Membrul are dreptul să solicite Trainer-ului diferența între prețul afișat pe Platformă și prețul cel mai mic, conform termenelor și condițiilor din Echivalarea Prețurilor.

5.5. Uneori Trainerii pot stabili reduceri și oferte promoționale, însă aceste produse sau servicii pot avea restricții și condiții speciale (de exemplu Training-uri care nu pot fi anulate și preţuri care nu pot fi rambursate). Citiți cu atenție condițiile și informațiile cu privire la produsul, serviciul și condițiile de rezervare.

5.6. Toate promoțiile și ofertele sunt marcate ca atare. Dacă acestea nu sunt marcate, în eventualitatea unor erori sau greșeli evidente, nu puteți obține despăgubiri.

 

6. Plăți și facturare

6.1. Achiziționarea biletelor de către Membri se face prin intermediul Platformei cu ajutorul unui card de debit sau de credit valid. Nu sunt acceptate alte metode de plată.

6.2. Se consideră încheiat actul de vânzare - cumpărare în momentul în care prestatorul de plăți confirmă realizarea plății.

6.3. Plata este procesată în mod securizat direct de pe cardul clientului de credit/debit prin intermediul procesatorului de plăți NETOPIA MobilPay.

6.4. Achiziționarea biletului, va fi considerată valabil efectuată numai după ce plata a fost efectuată integral și recepționată.

6.5. Comanda va fi procesată iar biletul/codul de rezervare va fi trimis automat prin e-mail către Membru. Lista Trainingurilor la care un Membru s-a înscris poate fi consultată în Cursurile mele.

6.6. Membrul va primi factura asociată achiziției, reprezentând suma totală afișată pe Platformă, în termen de 3 zile lucrătoarea de la achiziție. Aceste facturi vor fi emise de către Trainer și transmise automat către adresa de e-mail a Membrului. Lunif.com nu facturează prețul biletelor achiziționate prin intermediul platformei către Membru.

6.7. Comenzile Membrilor care nu fac dovada plății sau care nu conțin coordonate de plată complete vor fi anulate.

6.8. Dacă nu este indicat altfel, serviciul nostru este gratuit pentru Membri. Nu vom percepe comisioane pentru serviciile noastre și nu vom adăuga taxe suplimentare.

 

7. Deteriorare, pierdere, retipărire

7.1. Lunif.com nu este răspunzător în cazul în care biletele sunt pierdute/furate/distruse sau deteriorate.

 

8. Echivalarea Prețurilor

8.1. Dacă un Membru găsește evenimentul afișat de trainer, disponibil pentru vânzare la un preț mai mic decât cel de pe Platformă, poate solicita Trainerului, prin intermediul Platformei, rambursarea diferenței.

8.2. Condiții în care Lunif.com acceptă echivalarea preţurilor:

         8.2.1. Oferta este de la același trainer, pentru același Training, la aceeași ora și în aceeași locație.

         8.2.2. Oferta să aibă aceleași condiții de rambursare și anulare.

         8.2.3. Condițiile de rezervare/achiziție sunt identice.

         8.2.4. Nu puteți solicita rambursarea dacă oferta mai ieftină face parte dintr-un program de loialitate sau de recompense.

8.3. Diferența de preț va fi restituită Membrului de către Trainer.

8.4. Promisiunea de a echivala preţurile nu se aplică și serviciilor sau produselor care nu au legătură cu Training-ul respectiv. Orice erori sau greșeli (inclusiv cele de tipografie) ca urmare a informațiilor furnizate de către Trainer, nu creează obligații de despăgubire a Membrilor în sarcina Lunif.com.

 

9. Prevenirea spălării banilor

9.1. În cadrul Lunif.com este desemnată o persoană însărcinată cu îndeplinirea procedurilor de cunoaștere a clientelei și comunicare cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării banilor.

9.2. Prin intermediul persoanei desemnate Lunif.com realizează următoarele:

         9.2.1. identificarea operațiunilor suspecte de spălare a banilor și/sau finanțarea actelor de terorism;

         9.2.2. identificarea, pe cât posibil, a clienților și a persoanelor în numele sau în interesul cărora aceștia acționează, înainte de a iniția orice relație de afaceri sau de a efectua tranzacții în numele clientului, sau de a participa la operațiuni suspecte de spălare a banilor și/sau finanțarea actelor de terorism;

         9.2.3. întocmirea, după caz, în forma și conținutul prevăzute de legislația în vigoare, precum și transmiterea în termenele legale a raportului de tranzacții suspecte.

 

10. Modificări, anulari, retururi, deficiente organizatorice

10.1. Trainerul poate anula oricând un eveniment de Training activ având obligația de a rambursa, în termen de 5 zile lucrătoare, costul total al rezervării afișat pe factură. Lipsa rambursării în acest termen, se penalizează cu 0,1% / zi de întârziere, penalitatea revenind în totalitate Membrului.

10.2. În cazul anulării unui Training de către Trainer, Membrul poate solicita Trainer-ului rambursarea cheltuielilor adiacente participării (bilet avion, tren, autobuz, hotel), în următoarele condiții:

         10.2.1. Cheltuielile trebuie să fi fost efectuate înainte de data și ora anulării Training-ului;

         10.2.2. Biletele și cazarea trebuie să dovedească intenția de a participa la Training, mai exact să fie asociate unei deplasări cu maxim 24h înainte de începerea cursului sau 24h după data și ora la care ar fi trebuit să aibă loc Trainingul pentru biletele de retur;

        10.2.3. Documentele doveditoare (Ex: factură + dovadă plată) să fie transmise în termen de 72h de la informarea anulării trainingului.

10.3. Membrii își pot anula oricând participarea la un Training gratuit sau la un Training cu privire la care Trainerul permite anularea, în termenele și condițiile prevăzute de Trainer.

10.4. Toate solicitările de rambursare vor fi trimise prin intermediul Platformei către Traineri.

10.5. Trainerul este obligat să restituie contravaloarea Trainingului, conform condițiilor specificate de acesta din cadrul descrierii Trainingului.

10.6. Lunif.com nu va fi, în niciun fel, răspunzător în cazul în care Trainer-ul nu returnează sumele plătite pentru comenzi.

10.7. Nicio altă cheltuială adiacentă (transport, cazare, taxe sau alte cheltuieli) nu va fi rambursată de către Lunif.com.

10.8. Schimbarea locației unui Training în cadrul aceleiași localități nu constituie un motiv pentru rambursarea contravalorii biletului către Membru.

10.9. Trainingurile marcate ca fiind rambursabile, fără a avea completate condițiile de rambursare, sunt considerate rambursabile oricând până la momentul începerii acestora, pentru întreaga sumă plătită.

10.10. La solicitarea de rambursare a contravalorii biletului, Trainerul are obligația de a restitui întreaga sumă facturată către Membru pentru Training.

10.11. După returnare, biletele respective sunt invalidate automat.

10.12. În conformitate cu legislația Uniunii Europene, Membrul are dreptul de a anula o comandă făcută prin telefon, fax, poștă sau internet în termen de 14 zile. Acest termen începe în ziua în care Membrul a primit produsul. Furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, și serviciile privind activitățile de agreement sunt excluse.

 

11. Revânzarea biletelor

11.1. Membrilor le este interzisă vânzarea sau înstrăinarea biletelor achiziționate prin intermediul Platformei cu scopul obținerii unor avantaje materiale sau promoționale. Trainerul poate refuza participarea deținătorilor unor astfel de bilete sau poate evacua deținătorii unor asemenea bilete din locația evenimentului.

 

12. Activități interzise și penalități 

12.1. Membrul nu are permisiunea de a revinde, deep-link, folosi, copia, monitoriza (de ex. spider, scrape), afișa, salva sau reproduce orice conținut sau informație, software, rezervări, bilete, produse sau servicii disponibile pe Platformă pentru orice activitate sau scop comercial sau competitiv.

12.2. Membrul nu trebuie să ocolească, să elimine, să dezactiveze, să împiedice, să distrugă, sau să eludeze măsurile tehnologice implementate de Lunif.com sau de oricare dintre furnizorii sau partenerii noștri.

12.3. Membrul nu are permisiunea să descifreze, să descompună, să dezasambleze sau să folosească procedee de inginerie inversă pentru oricare dintre software-urile utilizate de Platformă.

12.4. Membrul se obligă să nu dăuneze sau să aducă efecte adverse, Platformei, performanţei și bunei funcționări ale acesteia.

12.5. Membrul s se obligă să nu expedieze mesaje sau e-mail-uri (incluzând date, informații, text, muzică, sunet, imagini, grafice, materiale video, programe sau alte materiale) care nu au fost solicitate sau să afișeze mesaje de tip pachete de reclame comerciale, anunțuri electorale sau anunțuri informative (denumite în continuare „Spam”), Membrul fiind singurul răspunzător pentru expedierea sau afișarea unor astfel de mesaje.

12.6. Membrul se obligă să nu utilizeze Platforma și serviciile oferite de Lunif.com într-un mod care afectează negativ interesele legitime ale Lunif.com sau ale unei terțe persoane prin intermediul unor acțiuni ca următoarele:

         12.6.1. expedierea de mesaje electronice, e-mail-uri sau faxuri care hărțuiesc sau deranjează pe ceilalți Membri sau Traineri, prin conținutul lor calomnios, prin care se defăimează sau se dezvăluie informații personale ale unui terț;

         12.6.2. continuarea expedierii de mesaje electronice către un adresant care a indicat că nu dorește sa mai primească asemenea mesaje;

         12.6.3. expedierea de mesaje electronice care conțin informații contrafăcute în titlul de listing („pachet header”) TCP/IP;

         12.6.4. expedierea de mesaje electronice răuvoitoare, inclusiv, dar fără a se limita la, mesaje de tip „mailbombing”;

         12.6.5. expedierea de mesaje electronice într-o manieră care încalcă politicile de utilizare ale altui furnizor de servicii pe internet;

         12.6.6. utilizarea unei căsuțe de e-mail exclusiv ca loc de stocare a datelor;

         12.6.7. expedierea sau afișarea de mesaje care conțin viruși şi/sau „cai troieni”, mesaje ilegale sau expedierea sau afișarea de mesaje indecente, obscene sau pornografice, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare;

         12.6.8. expedierea sau afișarea de mesaje electronice de la o adresă de e-mail „fantomă” sau inexistentă sau sub o identificare falsă;

         12.6.9. expedierea sau afișarea de mesaje care sunt destinate sau folosite pentru a hărţui terțe persoane;

         12.6.10. expedierea sau afișarea de mesaje care violează dreptul de proprietate intelectuală sau industrială al Lunif.com sau al unui terț, sau de mesaje conținând informații pentru care Membrul şi/sau Trainerul nu au dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condițiile legii.

12.7. Membrul nu va discrimina sau hărțui, indiferent de rasă, origine națională, religie, sex, identitate de gen, dizabilitate fizică sau mentală, stare medicală, stare civilă, vârstă sau orientare sexuală. Membrul nu va avea un comportament abuziv, disruptiv, nociv sau violent și nu va încalcă drepturile altor persoane.

12.8. Membrul nu are permisiunea să folosească sau să afișeze numele companiei, orice marcă comercială, siglă, aspectul și design-ul paginilor sau orice alte informații ce sunt proprietatea intelectuală a Lunif.com, fără consimțământul nostru scris în prealabil;

12.9. Membrul nu are permisiunea să contacteze un Trainer, pentru orice alt scop, decât cele care au legătură cu Training-urile acestuia, postate pe Platformă.

12.10. Membrul nu are permisiunea să utilizeze Platforma pentru a solicita, efectua sau accepta o rezervare/un bilet independent de Platformă, pentru a eluda plata serviciilor oferite de Lunif.com sau pentru orice alt motiv.

12.11. Lunif.com nu are obligația de a monitoriza accesul sau folosirea Platformei de către un Trainer sau un Membru, să revizuiască, suspende accesul la aceasta, sau să editeze, șteargă conținutul acestora, dar are dreptul să facă asta pentru:

         12.11.1. A opera, securiza și îmbunătăți accesul la Platformă (inclusiv, dar fără a se limita la, prevenirea fraudei, evaluarea riscurilor, investigarea și asistența clienților)

         12.11.2. A asigura respectarea de către Membrii și Traineri a Termenelor și Condițiilor

         12.11.3. A respecta legea aplicabilă prin ordinul sau cerința unei instanțe, a forței de ordine, a unei alte agenții administrative sau a unui organism guvernamental;

         12.11.4. A corecta, edita, șterge conținutul Trainerilor și al Membrilor pe care îl determină ca fiind dăunător sau inacceptabil;

         12.11.5. Alte circumstanțe prevăzute în aceste Termene și Condiții.

12.12. Membrul acceptă să coopereze, cu bună credință, să asiste, să furnizeze eventuale informații și să ia toate măsurile care pot fi solicitate în mod rezonabil de Lunif.com cu privire la orice investigație întreprinsă de Lunif.com sau un reprezentat al nostru cu privire la utilizarea sau abuzul produs prin sau pe Platformă.

12.13. Dacă considerați că un Membru sau un Trainer cu care interacționați, fie online, fie personal, acționează sau a acționat necorespunzător, inclusiv, dar fără a se limita la: se angajează în comportament ofensator, violent sau inadecvat sexual; îl suspectați de furt sau înșelăciune; se angajează în orice altă conduită perturbatoare; Ar trebui să raportați imediat această persoană către autoritățile corespunzătoare și apoi către Lunif.com. Sunteți de acord că orice raport pe care îl faceți nu ne va obliga să luăm nicio măsură (în afara celei prevăzute de lege, dacă există).

 

13. Sugestii și reclamații 

13.1. Platforma încurajează Membrii să ofere comentarii și sugestii pentru îmbunătățirea Platformei. Puteți trimite sugestiile dumneavoastră prin intermediul formularului de contact al Platformei, prin e-mail la office@lunif.com sau prin alte mijloace de comunicare. Orice evaluare sau sugestie pe care Membrul o transmite va fi considerată neconfidențială. Prin trimiterea unei sugestii sau evaluări către noi, Membrul acordă o licență de utilizare și publicare a aceste idei.

13.2. Orice reclamație, plângere sau sugestie adresată către Lunif.com se poate transmite prin intermediul formularului de contact sau pe email către office@lunif.com. Aceasta trebuie să fie depusă cu promptitudine, dar în orice caz, în termen de 30 de zile de la data apariției situației care generează plângerea. Orice reclamație sau plângere depusă după expirarea perioadei de 30 de zile poate fi respinsă, iar reclamantul își pierde orice drept de compensare (de daune sau în bani).

13.3. Toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

13.4. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanțelor judecătorești competente din București.

 

14. Clasament, program preferețial, stele, evaluare și comentariile clienților

14.1. Ordonarea implicită a afișării Training-urilor pe Platformă este „Recomandate”.

14.2. Lunif.com poate desfășura un program preferențial de parteneriat, permițând anumitor Traineri care îndeplinesc și mențin termenele și condițiile programului preferențial să fie afișați înaintea celorlalți în clasamentul “Recomandate”. Trainer-ul recomandat plătește servicii suplimentare către Lunif.com.

14.3. Evaluările și recenziile trainingului fac parte din profilul public al Trainer-ului și pot apărea, pe Platformă împreună cu alte informații relevante, cum ar fi numărul de rezervări, numărul de anulări, timpul mediu de răspuns etc.

14.4. Stelele afișate pe Lunif.com pentru Training și Trainer nu sunt stabilite de Lunif.com. Acestea reprezintă media aritmetică a recenziilor primite de la Membrii care au achiziționat un bilet/o rezervare.

14.5. Doar Membrii care au achiziționat un bilet/o rezervare prin intermediul Lunif.com vor fi invitați de către Lunif.com să comenteze cu privire la calitatea serviciilor și informațiilor primite,

14.6. Membrii au la dispoziție 14 zile calendaristice pentru a oferi o recenzie.

14.7. Membrilor li se interzice manipularea în orice fel a sistemului de evaluări și recenzii, prin, dar fără a se limita la: să instruiască un terț să ofere o evaluare şi/sau o recenzie pozitivă sau negativă despre un Trainer, creare de conturi false și utilizarea acestora pentru evaluarea Trainerilor.

14.8. Pentru a oferi și a păstra comentarii și recenzii recente (și, prin urmare, relevante), comentariile pot fi trimise numai într-o perioadă limitată de timp de 14 de zile după finalizarea unui Training. Ne rezervăm dreptul de a modifica, refuza sau elimina recenzii la discreția noastră, în măsura în care încalcă politica noastră. Lunif.com se angajează să depună toate eforturile pentru a monitoriza și a elimina comentariile care includ obscenități, menționarea numelui unei persoane sau trimiterea către bunurile furate.

14.9. Pentru confirmarea și detalierea recenziilor/comentariilor distribuite Membrul este de acord că poate fi contactat telefonic sau prin email de noi.

14.10. Lunif.com nu va accepta comentarii și recenzii care:

  • Conțin limbaj obscen, injurii, amenințări, comportament violent, discriminator.
  • Nu menționează detalii complete sau includ atacuri personale la adresa unor angajați identificați prin nume.
  • Promovează activități ilegale (droguri, prostituție, etc.).
  • Menționează numele unor website-uri, includ e-mail-uri și adrese, numere de telefon, date ale cardului de credit sau informații confidențiale.
  • Au conținut politic sau religios sensibil.
  • Nu au legătură cu Trainingul la care au participat.
  •  

15. Încetarea contractului

15.1. Lunif.com și Membrul au dreptul de a înceta relația din orice motiv (inclusiv în cazul încălcării contractului sau al falimentului)

15.2. Contractul încetează de drept la:

         15.2.1. Închiderea contului;

         15.2.2. Neacceptarea termenelor și condițiilor, ori de câte ori acestea se modifică;

         15.2.3. Neutilizarea platformei pe o perioadă de 3 ani.

15.3. În cazul în care accesul sau utilizarea Platformei au fost limitate, contul a fost suspendat sau acest Contract a fost încheiat din cauza nerespectării acestor Termene și Condiții, Membrul nu are dreptul de a crea un cont nou sau de a accesa și utiliza Platforma printr-un cont al unui alt Trainer/Membru.

15.4. Lunif.com poate înceta imediat, fără notificare, prezentul Contract și implicit să ofere acces la Platformă dacă:

         15.4.1. Membrul a încălcat obligațiile esențiale  prevăzute în prezentul Contract, respectiv obligațiile prevăzute în capitolul 12, art. 14.7 și 16.4.

         15.4.2. Membrul a încălcat legile, reglementările sau drepturile terților aplicabile;

         15.4.3. Lunif.com consideră cu bună credință că o astfel de acțiune este în mod rezonabilă necesară pentru a proteja siguranța sau proprietățile Lunif.com, ale membrilor săi sau ale terților (de exemplu, în cazul comportamentului fraudulos al un Membru).

15.5. Încetarea contractului nu va afecta obligațiile scadente ale parților.

 

16. Limitarea răspunderii

16.1. În limitele permise de lege, nici noi, nici unul dintre funcționarii, directorii, angajații, reprezentanții, subsidiarii, companiile noastre afiliate, distribuitorii, parteneri afiliați, împuterniciții, agenții sau alte pârți implicate în crearea, sponsorizarea, promovarea sau punerea la dispoziție a Platformei și conținutului acesteia în alt mod, nu vor fi responsabili pentru:

         16.1.1. orice pierdere sau pagubă punitivă, specială, indirectă sau importantă, orice pierdere de producție, de profit, de venit, de contract, pierdere sau păgubire a reputației și a bunului renume, pierdere de creanțe;

         16.1.2. orice inacurateţe legată de informații (descriptive) (inclusiv preţuri, disponibilități și clasificări) ale Trainer-ului care sunt prezentate ca disponibile pe Platforma noastră,

         16.1.3. serviciile executate sau produsele oferite de Trainer-ul sau partenerii de afaceri ai acestuia;

         16.1.4. orice pagube, pierderi sau costuri (directe, indirecte, importante sau punitive) plătite sau suportate de dumneavoastră, produse de, apărute ca urmare a sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau de întârzierile Platformei noastre, sau orice rănire, moarte, pagube ale proprietății (personale) sau alte pagube, pierderi sau costuri (directe, indirecte, speciale, rezultate sau punitive) suferite, produse sau plătite de dumneavoastră, fie datorită unor acte (legale), erori, încălcări ale legii, neglijențe (crase), comportament neadecvat benevol, omisiuni, neexecutare, reprezentări defectuoase, prejudiciu sau răspundere strictă sau atribuibilă (total sau parțial) Trainerului sau altor parteneri de afaceri ai noștri (inclusiv angajaților, directorilor, agenților, reprezentanților sau companiilor lor afiliate) ale căror produse sau servicii sunt puse (direct sau indirect) la dispoziție, oferite sau promovate pe sau prin intermediul Platformei, incluzând orice anulare (parțială), suprarezervare, grevă, forță majoră sau orice alt eveniment mai presus de controlul nostru.

16.2. Lunif.com nu își asumă răspunderea pentru utilizarea, validitatea, calitatea, ajustarea, adecvarea și dezvăluirea cuvenită ale Trainingului și nu face nicio declarație, garanție sau condiții de orice fel în acest sens, indiferent dacă este implicită, legală sau nu, inclusiv orice garanții implicite de vandabilitate, titlu, non-încălcare sau adecvare pentru un anumit scop. Recunoașteți și sunteți de acord că Trainer-ul este singurul responsabil și își asumă toată responsabilitatea și răspunderea în legătură cu Training-ul (inclusiv garanțiile și declarațiile făcute de Trainer). Lunif.com nu este un (re)vânzător al Training-ului. Plângerile sau revendicările cu privire la Training (inclusiv legate de prețul, politica sau solicitările specifice oferite de Membri) vor fi tratate de Trainer. Lunif.com nu își asumă răspunderea pentru astfel de reclamații, revendicări și garanții (ale produsului sau serviciului).

16.3. Încărcând fotografiile/imaginile în sistemul nostru (de ex. pe lângă un comentariu) certificați, garantați și sunteți de acord că dețineți copyright-ul asupra acestora și că sunteți de acord ca Lunif.com să poată folosi fotografiile/imaginile încărcate pe website-ul său și în aplicațiile mobile, precum și în materialele și publicațiile promoționale (online/offline) după cum Lunif.com consideră potrivit, la propria sa discreție. Acordați către Lunif.com drepturi și licență non-exclusive, la nivel mondial, irevocabile, necondiționate și perpetue pentru a folosi, reproduce, afișa, a comanda să fie reproduse, distribui, sub licenția, comunica și disponibiliza fotografiile/imaginile/videoclipuri, după cum Lunif.com consideră potrivit, la propria discreție. Prin încărcarea acestor fotografii/imagini/videoclipuri, persoana care le încarcă acceptă responsabilitatea morală și legală completă asupra tuturor revendicărilor făcute de terțe pârți, datorită utilizării și publicării de către Lunif.com ale acestor fotografii/imagini/videoclipuri. Lunif.com nu deține și nu aprobă fotografiile/imaginile/videoclipurile încărcate. Fidelitatea, corectitudinea și dreptul de a folosi toate fotografiile/imaginile/videoclipurile sunt asumate de persoana care le-a încărcat și nu este responsabilitatea Lunif.com. Lunif.com neagă orice responsabilitate și răspundere față de imaginile afișate. Persoana care a încărcat fotografiile garantează că acestea nu conțin virusuri, cai troieni, fișiere infectate și că nu conțin materiale pornografice, ilegale, obscene, ofensatoare, nepotrivite sau față de care se poate obiecta și că nu încalcă drepturile nici unei terțe părți (drept de proprietate intelectuală, copyright, drept la intimitate). Orice fotografie/imagine/videoclip care nu întrunește criteriile de mai sus nu va fi afișată și/sau poate fi îndepărtată/ștearsă de către Lunif.com, oricând și fără notificare prealabilă.

16.4. Achiziționarea de către un Membru în afara platformei, a oricărui curs accesat prin intermediul platformei, de la Trainerul cursului respectiv atrage încetarea prezentului Contract.

16.5. Lunif.com poate executa operațiuni de reparație, actualizare, întreținere ce poate duce la întreruperi temporare. De asemenea, Platforma poate suferi întreruperi datorate operațiunilor de mentenanță ale serviciilor oferite de terți.

 

17. Drepturi de proprietate intelectuală

17.1. Cu excepția cazului când este menționat altfel, software-ul necesar serviciului nostru sau disponibil și utilizat pe Platforma noastră și drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv copyright) ale conținuturilor, informațiilor și materialelor de pe Platforma noastră sunt proprietatea Lunif.com și ale Trainerilor săi.

17.2. Lunif.com are proprietatea exclusivă asupra tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor Platformei (drepturi de proprietate intelectuală, design, funcționalități, infrastructură, comentariile clienților și conținutul tradus).

17.3. Nu aveți dreptul să copiați, scrape, (hyper-/deep) link, publicați, promovați, vindeți, integrați, utilizați, combinați, să folosiți în alt mod conținutul (inclusiv orice traduceri ale conținutului și/sau comentariile clienților) sau marca noastră fără permisiunea noastră expresă, în scris.

17.4. În măsura în care veți folosi sau combina (în întregime sau parțial) conținutul nostru sau veți avea în alt mod drepturi de proprietate intelectuală a conținutului afișat în Platformă, prin prezenta, atribuiți și transferați toate aceste drepturi de proprietate intelectuală către Lunif.com. Orice utilizare ilegală sau oricare dintre acțiunile sau comportamentele menționate anterior vor constitui o încălcare materială a drepturilor noastre de proprietate intelectuală (inclusiv a drepturilor de copyright și a celor de baze de date).

17.5. Toate drepturile ce decurg din proprietatea intelectuală asupra Training-ului, modelelor, schițelor, planșelor, precum și ale oricărui material scris, audio, video sau software folosit de Trainer pentru desfășurarea trainingului aparțin Trainer-ului.

17.6. Lunif.com nu își asumă nicio răspundere privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra materialelor pe care le va folosi Trainer-ul în utilizarea Platformei și nici în desfășurarea trainingului.

18. Notificări și comunicare

18.1. Prin rezervarea/achiziționarea un bilet de pe Platformă, Membrul este de acord să primească e-mail-uri care conțin informații cu privire organizarea Trainingului.

18.2. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părți, fără confirmare în scris.

18.3. În situația în care comunicarea/notificarea se face pe cale poștală, ea se va transmite cu confirmare de primire și se va considera primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

18.4. În situația în care comunicarea/notificarea se transmite prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (fax ori e-mail) ea se va considera primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost transmisă, iar dacă notificarea / comunicarea se transmite după ora 18:00, ea se consideră primită a doua zi lucrătoare după cea în care a fost transmisă.

18.5. Comunicarea între Trainer și Membru este pusă la dispoziție de Platformă prin intermediul adresei de e-mail. Conform condițiilor de utilizare ale datelor personale, această comunicare nu poate fi utilizată decât pentru transmiterea detalii

19. Legea aplicabilă, jurisdicția și soluționarea litigiilor 

19.1. Aceste termene și condiții și furnizarea serviciilor noastre vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația din România. Orice diferență care decurge din aceste termene și condiții generale și serviciile noastre vor fi prezentate exclusiv instanțelor competente din Bucureștii, România. Pentru Trainerii și Membrii (din Spațiul Economic European): vă sfătuim să ne anunțați în prealabil despre orice reclamații, prin formularul de contact. Dacă aceasta nu rezolvă plângerea dumneavoastră., puteți să vă încărcați reclamația prin intermediul ANPC sau SOL.

19.2. În cazul în care orice prevedere a acestor termene și condiție este sau devine invalidă, neaplicabilă sau neobligatorie, celelalte prevederi rămân obligatorii. În acest caz, prevederile invalide vor fi totuși aplicate pe atât pe cât permite legislația în vigoare și veți fi cel puțin de acord să acceptați un efect similar cu cel al prevederilor invalide, neaplicabile sau neobligatorii, conform conținutului și scopului acestor termene și condiții.